الیاف ویسکوز

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
تايوان
1.2 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399
اندونزی
1.2 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399