الیاف پلی استر

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
1.4 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399
1.5 دنير 38 ميلی متر
24 فروردین 1399