Uncategorized @fa

نمره گذاری نخ

نمره گذاری نخ

از آنجایی که شکل نخ مدور است، برای تعیین ظرافت و یا ضخامت آن، باید قطر آن را اندازه گیری کرد. اما چون اندازه قطر در امتداد طول نخ یکسان نبوده و تا حدودی تغییرپذیر است، تعیین ضخامت به طریق دیگری به نام نمره گذاری نخ انجام می شود.

  • سيستم هاي مستقيم نمره گذاري :

در روش مستقیم نمره نخ عبارت است از :  وزن واحد طول نخ . در این روش وزن نخ را بر طول نخ تقسیم می کنیم . از روش مستقیم برای اندازه گیری نمره نخ ابریشم و الیاف مصنوعی استفاده می شود .

  • سيستم هاي غير مستقيم (معکوس) نمره گذاري :

در روش غیرمستقیم نمره نخ عبارت است از :  نسبت واحد طول به واحد وزن نخ . شماره های بدست آمده از روش غیرمستقیم برعکس روش مستقیم است . از روش غیرمستقیم برای شماره گذاری نخ های پنبه و کتان وپشم و آزبست استفاده می شود .

واحدهای به کار رفته در روش مستقیم عبارتند از دنیر(den) ، تکس (tex) ، دسی تکس (dtex) ، میلی تکس (mtex) و کیلو تکس(ktex) .

در روش غیرمستقیم از واحد نمره انگلیسی (Ne) ، متریک و فرانسوی استفاده می شود .

  • تعریف واحدها :

دنیر: وزن 9000 متر از لیف یا نخ است .

تکس : وزن 1000 متر از لیف یا نخ است .

دسی تکس : وزن 10000 متر ازلیف یا نخ است .

میلی تکس : وزن 1000 متر بر حسب میلی گرم را گویند .

کیلو تکس : وزن 1000 متر برحسب کیلوگرم است .

نمره انگلیسی : تعداد کلاف های 840 یاردی از یک پوند نخ را گویند .

متریک : تعداد واحد های 1000 متری که یک کیلوگرم وزن داشته باشد را گویند . يا تعداد مترهايي كه 1 گرم وزن داشته باشند .

بايد توجه داشته باشیم که از میلی تکس برای الیاف ظریف و برای نخ های قطور و فتیله طناب از کیلو تکس اسفاده می شود . از واحد متریک امروزه کمتر استفاده می شود .

ضریب تبدیل نمره گذاری های مختلف به یکدیگر به صورت جدول در زیر آمده است.

با مراجعه به سایت زیر می توان به صورت آنلاین نمرات نخ را در سیستم های مختلف به یکدیگر تبدیل کرد.

http://www.cleavebooks.co.uk/scol/ccdentex.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن