نخ

چله پیچی غیر مستقیم (بخشی)

 

چله پیچی غیر مستقیم (بخشی)

در چله پیچی غیر مستقیم، ابتدا یک نورد یا اسنوی بخشی تولید میشود (شکل 1). نامهای دیگر این روش band warping ،pattern warping یا drum warping است. نخهای تار به صورت بخشی روی غلتک پیچیده میشوند، شروع کار از طرف شیبدار نورد انجام میپذیرد (شکل 2).

هر بخش چندین سر نخ دارد که در حین پیچش و در طول آن بخش به آرامی با همدیگر حرکت نوسانی انجام میدهند تا زاویه مطلوب تشکیل شود. هر یه از نخهای روی نورد باید تعداد نخ هایشان مساوی باشد و طول یکسانی از نخها در هر بخش پیچیده شود که این طول را غلتک مخصوصی اندازه میگیرد.

ظرفیت درام چله پیچی را، بسته به نیاز، قطر اسنو تعیین میکند. در پیرامون درام، مخروطی با شیب آرام قرار داده شده است که از ریزش نخ ها جلوگیری میکند. شکل 3 شیبهای متداول مخروط و قطرهای نورد را که در عمل استفاده میشوند نشان میدهد. سطح مقطع گرد این مخروط اختلاف طول نخ ها را جبران میکند. شیبهای قابل تنظیم نیز وجود دارد؛ به هر حال یک مخروط ثابت نمیگذارد که فشار روی نخ ها اثر و علامتی بگذارد کما این که تنظیم غلط شیب نیز نخها را میخراشد. ارتفاع دقیق و یک دست را میتوان با استفاده از یک غلتک تماسی به دست آورد.

قبل از این که چله پیچی شروع شود، غلتک تماسی به طور ثابت مقابل درام می ایستد (شکل 4). به محض این که چله پیچی شروع شود، غلتک با کمک یک سنسور الکتریکی شروع به اندازه گیری شکل نخ ها میکند. غلتک را نخها، مطابق شکل ظاهریشان، به عقب میرانند. داده های اندازه گیری شده به کامپیوتر ارسال میشوند تا مقدار دقیق حرکت نوسانی در هر دور مشخص شود.

در چله پیچی بخشی از باندهای چپ و راست استفاده میکنند. (شکل 5). در هنگام نورد پیچی، نوارهای چپ و راست برای مشخص کردن تعداد لایه های نخ مفید اند.

شکل 6 طرز کار یک دستگاه اتوماتیک چپ و راست گیری را نشان میدهد. با یک شانه معمولی چپ و راست سرعت چله پیچی تا ٦٠٠ متر بر دقیقه ممکن میشود. شکل 7 نحوه قرار دادن ابزار آهارزنی را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن