بلاگ

 • کاردینگ (Carding)

  کاردینگ (Carding) الیاف در مسیر تبدیل به نخ پس از طی مرحله…

 • کشش (Drawing)

  کشش (Drawing) الیاف پس از گذر از ماشین های حلاجی و کاردینگ…

 • مراحل تولید نخ

  نخ سازه ای بلند و باریکی است که از اجتماع الیاف در…

 • حلاجی (Blowing)

  حلاجی (Blowing) اولین فرایند از مجموعه فرایندهای ریسندگی و تولید نخ خط…

 • همه چيز درباره پارچه ترگال

  پارچه ترگال  پارچه ی ترگال (Tergal) یکی از پرمصرف ترین انواع پارچه…

 • پارامترهای ماشین های بافندگی

  پارامترهای ماشین های بافندگی بافندگی، تکنیکی است که توسط آن میتوان یک…

 • بافندگی راپیری

  بافندگی راپیری در این نوع بافندگی، از یک جسم جامد سخت یا…

 • مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد

  مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد ژوزف ژاکارد (١٨٢٤-١٧٥٢) ماشین ژاکارد اولیه را اختراع…

 • چله پیچی غیر مستقیم (بخشی)

    چله پیچی غیر مستقیم (بخشی) در چله پیچی غیر مستقیم، ابتدا…

 • بافندگی حلقوی پودی

  مقدمه بافندگی حلقوی روشی از تهیهی پارچه است که در این روش،…