دسته‌های محصولات نخ PP (پلی پروپیلن)

نمودار
توضیحات
قیمت
نمره
تاریخ بروزرسانی
ايرانی
210 رنگی
23 فروردین 1399
ايرانی
210 سفيد
23 فروردین 1399
ايرانی
210 مشكی
23 فروردین 1399
ايرانی
450 رنگی
23 فروردین 1399
ايرانی
450 سفيد
23 فروردین 1399
ايرانی
450 مشكی
23 فروردین 1399
ايرانی
BCF 1500 رنگی
23 فروردین 1399
ايرانی
BCF 1500 سفيد
23 فروردین 1399
ايرانی
BCF 1500 مشكی
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 1000 تا 2000 رنگی
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 1000 تا 2000 سفيد
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 1000 تا 2000 مشكی
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 300 تا 3000 رنگی
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 300 تا 3000 سفيد
23 فروردین 1399
ايرانی
CF 300 تا 3000 مشكی
23 فروردین 1399